In de statuten van de Veluwse Motor Tour Club is o.a. opgenomen dat de vereniging ten doel heeft:

  • het motorrijden in de ruimste zin te bevorderen
  • de belangen van motorrijders te behartigen
  • onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

  • het houden van clubtochten en (landelijke) toerritten
  • het organiseren van evenementen op motorgebied
  • samenwerking met andere motorclubs