VMTC Nieuwsbrief

Vanaf de oprichting van de VMTC is er altijd een eigen clubblad geweest, genaamd ‘De Toerist‘. De eerste jaren altijd een papieren variant die iedere maand bij de leden op de mat viel. Vanaf 2012 ontvingen de leden alleen nog maar een digitale versie. Het werd simpelweg te kostbaar om iedere maand een gedrukte versie uit te brengen.

Vanaf januari 2020 stopte de Toerist helemaal en werd vervangen door een niet-regelmatige nieuwsbrief (overigens nog steeds met de naam ‘De Toerist’). De website is de belangrijkste informatiebron en de nieuwsbrief zal hiernaar verwijzen voor de laatste nieuwtjes van en voor de leden, de toerkalender en informatie over andere activiteiten. Eventuele informatie die exclusief voor de leden bestemd is, wordt afzonderlijk per e-mail naar de leden verzonden.

Het is op dit moment (nog) niet mogelijk je aan te melden voor de VMTC Nieuwsbrief als je geen lid bent.

De redactie van de VMTC wordt nu bemand door Remko, e-mailadres: redactie@vmtc.nl.