VMTC Toerreglement

Een aantal belangrijke punten uit het toerreglement zijn:

  • Deelnemers aan een toerrit, onder de vlag van de VMTC, zijn zelfstandig verkeersdeelnemer en zijn naast wettelijke bepalingen ook gehouden aan het toerreglement.
  • Introducés zijn welkom, mits dit de instemming van de toerleider geniet.
  • Tijdens de rit wordt baksteensgewijs gereden en onderling voldoende afstand bewaard. Onderling wordt er niet ingehaald, tenzij expliciet anders vermeld.

Het volledige toerreglement luidt als volgt:

Toerreglement van de vereniging Veluwse Motor Tour Club te Ermelo

Maart 2023

In het kader van dit reglement is een toerleider een VMTC-lid die met andere VMTC-leden, en eventueel introducé(e)s (de deelnemers) een toerrit rijdt. Zijn/haar toerleiderschap beperkt zich tot het begeleiden van het clubevenement. In het deelnemen aan het verkeer heeft hij/zij ten opzichte van de deelnemers geen functie.

Artikel 1

Iedere deelnemer aan een toerrit onder de vlag van de VMTC, is een zelfstandige verkeersdeelnemer. Hij/zij houdt zich aan de algemeen geldende verkeersregels en wettelijke bepalingen en is ook gehouden aan dit reglement. Zijn/haar motor moet aan de wettelijke bepalingen voldoen.

Iedere deelnemer rijdt voor eigen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid en neemt zijn/haar eigen beslissingen tijdens verkeerssituaties. De voorrijder kan nooit aansprakelijk worden gesteld.

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de technische staat van zijn/haar motor.

Artikel 2

Van deelnemers aan een toerrit wordt verwacht dat zij beschermende kleding dragen. Het niet dragen van deze beschermende kleding kan voor de toerleider aanleiding zijn de deelnemer van deelname aan de toerrit uit te sluiten.

Artikel 3

De toerleider wijst voor aanvang van de toerrit een deelnemer aan die als laatste rijdt. Bij voorkeur is dit een toercommissielid of een bestuurslid.

Artikel 4

Introducé(e)s zijn welkom, mits dit de instemming heeft van de toerleider. Introducé(e)s worden voor de aanvang van de toerrit door de toerleider op de hoogte gebracht van de inhoud van dit toerreglement. Zij zijn ook gehouden aan dit toerreglement.

Artikel 5

De toerleider gaat niet rijden voordat alle deelnemers klaar zijn voor vertrek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onnodig oponthoud bij aanvang van, en tijdens de toerrit, voorkomen. Ook wordt van hen verwacht dat zij met een volle brandstoftank de toerrit beginnen.

Artikel 6

Een deelnemer neemt die positie in de groep in, die het best bij zijn/haar ervaring en rijstijl past. Voorin betekent meestal rustig rijden, achteraan ligt het tempo, afhankelijk van het aantal deelnemers, wat hoger. De toerleider kan een positie toewijzen aan een deelnemer binnen de groep.

Artikel 7

Tijdens de rit wordt er baksteensgewijs gereden en voldoende afstand tot de voorligger bewaard. Onderling wordt niet ingehaald, tenzij expliciet anders vermeld. Het inhalen van het overige verkeer gebeurt als individuele verkeersdeelnemer.

Artikel 8

Het is in de VMTC een goede gewoonte om elkaar (toerleider en deelnemers) bij onjuist, irritant, gevaarlijk of onwettig (verkeers-) gedrag aan te spreken. Blijvend afwijkend of gevaarlijk gedrag kan leiden tot uitsluiting van deelname aan toerritten.

Artikel 9

Als een deelnemer de toerrit voortijdig wil verlaten, dan meldt hij/zij dit vroegtijdig aan de toerleider.

Artikel 10

Mocht de groep deelnemers door welke oorzaak dan ook uiteenvallen, dan wacht de laatste rijder van de voorrijdende deelnemers daar, waar afgeslagen wordt, duidelijk zichtbaar (zo mogelijk vóór de afslag, rotonde of het kruispunt en zonder voor zichzelf of anderen, een gevaarlijke situatie te veroorzaken) op de achterblijvers.

Artikel 11

In geval van pech, ongeval of calamiteit, wordt hulpverleend door de laatste twee rijders. Als de groep ter plaatse niet (veilig) kan stoppen, rijden de anderen door naar de eerstvolgende parkeergelegenheid.

Artikel 12

Wij stellen het op prijs als een lid van de VMTC zich bij deelname (al dan niet in clubverband) aan een landelijke toertocht, georganiseerd door een bij de KNMV of het LOOT aangesloten instantie, inschrijft onder de clubnaam VMTC-Ermelo, onder vermelding van het KNMV clubnummer 0546.

Vastgesteld in de toercommissie-vergadering van de Veluwse Motor Tour Club d.d. 14 maart 2023.