Over onze club

Informatie over de Veluwse Motor Tour Club

De VMTC is een vereniging van motorrijders die is opgericht op 10 april 1980, en staat alle jaren volop in het motorleven. De vereniging is statutair gevestigd in Ermelo. Onze leden wonen verspreid over de hele Veluwe en ook daar­buiten. Activiteiten en bijeenkomsten worden over het algemeen in Ermelo of Putten gehouden.

Doelstelling

In de statuten van de Veluwse Motor Tour Club is o.a. opgenomen dat de vereniging ten doel heeft:

  • het motorrijden in de ruimste zin te bevorderen
  • de belangen van motorrijders te behartigen
  • onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden

De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:

  • het houden van clubtochten en (landelijke) toerritten
  • het organiseren van evenementen op motorgebied
  • samenwerking met andere motorclubs

Veel Meer dan een Toer Club

De motorsport is voor velen een mooie hobby. Ook op de Veluwe wordt veel motor gereden. Eén van de grotere toerclubs, met rond de 160 leden, is de Veluwse Motor Tour club. De VMTC is een actieve vereniging van motorrijders en bestaat in 2020 al 40 jaar. We zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs (LOOT). (Ons KNMV clubnummer is 0546.)

Sinds de oprichting mag de club zich prijzen met razend enthousiaste en vooral actieve clubleden. Uniek is bijvoorbeeld de toercommissie. Een sterk team dat het hele jaar door toertochten verzorgt. Vanaf het begin is het kenmerk van de VMTC dat er vaak een toerrit wordt gereden, zelf georganiseerd of bij een andere motorclub in Nederland. Naast de gewone ritten zijn er ook toertochten met een thema, zoals de boerenkoolrit en de visrit.

Jaarlijks organiseert de VMTC voor haar leden een hotelweekend naar de Eifel, Sauerland of Westerwald. Lekker toeren en gezelligheid troef. Al vele jaren organiseert de VMTC in juli en begin augustus de VMTC ZomerAvondRitten voor zowel leden als niet-leden. Voor de woensdagen in juli en begin augustus wordt een avondrit uitgezet van ongeveer 130 kilometer. En dat dit in de smaak valt bij motorrijdend Nederland bewijst het groeiende aantal deelnemers aan deze ritten.

Naast het motorrijden is het sociale aspect van de club minstens zo belangrijk. Gezelligheid wordt bij de VMTC dan ook met hoofdletters geschreven. Daarbij wordt erop gelet dat nieuwe leden zo snel mogelijk het gevoel krijgen “erbij” te horen. Hierin speelt het bestuur met een aantal vrijwilligers een grote rol. Zij organiseert onder andere de nieuwjaarsreceptie, barbecue, GPS-avond, bowlingavond en clubbijeenkomsten. Tevens zorgt zij voor aandacht van de club bij verjaardagen, ziekte, huwelijk, geboorte en overlijden.

De leden

De club heeft een gezellig en actief ledenbestand. De VMTC is één van de grotere motortoerclubs van Nederland en heeft ongeveer 170 leden. De leeftijd varieert van 18 tot 80 jaar. Verder heeft de club gezinsleden en jeugdleden. Gezinsleden zijn partners van rijdende leden en kinderen vanaf 16 jaar. Jeugdleden zijn kinderen t/m 15 jaar.