Van de voorzitter – April 2020

Voorzitter VMTC

CORONA VIRUS (COVID-19)

Het is inmiddels alweer even terug dat ik een stukje geschreven heb voor op de website.
We hebben al wel gemerkt dat het Corona virus de wereld in zijn greep heeft.

Veel mensen die het slachtoffer worden van dit virus worden zomaar weggerukt uit families, waarna de families niet op passende en de gebruikelijke wijze afscheid kunnen nemen van hun geliefden. Verschrikkelijk toch het zal je maar gebeuren. Kortom de hele wereld is ontwricht.

Ook wij als club hebben last van dit geheel alhoewel dit in schraal contrast staat met hetgeen er overal aan de hand is. Toch vind ik dat we der wel aandacht aan moeten schenken. Er gebeurt namelijk niks op dit moment en dat zal zo blijven tot zeker 28 april. Tot die tijd rijden we geen ritten en clubritten want we willen ons houden aan de door de autoriteiten gestelde eisen. Het zou dan ook in onze ogen onverantwoord zijn toch nu te gaan rijden in groepsverband, dus doen we dat dan ook niet.

Ik heb begrepen dat men wel individueel een stukje mag gaan rijden als je de afstand van 1,5 meter maar in acht neemt. Echter wordt verzocht om het rustig aan te doen zodat je extra alert bent en een ongeval probeert te voorkomen. (Dat deden we toch al). Als TC hebben we gezegd dat we niet rijden ondanks het mooie weer wat op komst is. 

Mochten er onverhoopt veranderingen in de situatie komen zullen we dit aan de leden ventileren, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet voor 28 april as zijn. Dus hopen dat eenieder het geduld kan opbrengen.
Maar mochten er evenementen zijn die geen doorgang kunnen vinden zullen we de leden vroegtijdig op de hoogte houden middels mail en/of de ff-uitwaai app.

Ook wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om alle leden sterkte toe te wensen in deze vervelende tijd, probeer je te houden aan de voorschriften en de gegeven adviezen van de autoriteiten. 

Ook spreken we met klem onze waardering uit voor degenen die in de onmisbare beroepen werken zoals voedingssector en de zorg etc. etc. en wensen ook voor hen dat aan deze ellende spoedig een einde zal komen. 

Hopende dat eenieder begrip heeft voor de situatie.

Marcel Koers
Voorzitter VMTC