Van de voorzitter – 11/2019

Ja-ja, het is nu toch weer het einde van het motorseizoen, en ik denk dat we kunnen spreken van een geslaagd seizoen. Over het hele jaar gezien hebben we voor onze leden toch geprobeerd om elke keer weer wat anders te bedenken zodanig dat ook duidelijk is dat gezelligheid hoog bij de VMTC in het vaandel staat. De jaarlijks terugkomende activiteiten die georganiseerd worden, waren ook dit jaar dankzij het bestuur en onze toercommissie zoals altijd goed geregeld. Met ingang van 1 januari 2020 verlaat Tonny Docter de TC en hij zal worden opgevolgd door Remko Bor. Tonny, we danken je bij deze dan ook voor de bewezen diensten!

Actieve leden? Jazéker!

Al de activiteiten die we organiseren hebben toch de nodige voorbereidingen nodig. En om dingen te realiseren moeten je leden hebben die op vrijwillige basis daar dan ook de tijd en aandacht aan willen en kunnen spenderen, en gelukkig hebben we die!

We kijken al stiekem een beetje naar het volgende jaar. Ook aankomend jaar zullen we weer volop aanwezig zijn op de Nederlandse wegen (zie onze toerkalender), en ja, ook op de Schotse wegen want we gaan in mei met de club naar Schotland. Alles voor dit geheel is inmiddels geregeld.

Tot slot

Nog heel even en dan staan de feestdagen weer voor de deur, Sinterklaas de Kerstdagen en het Oud en Nieuw. Daarom wens ik uit monde van het gehele bestuur eenieder een fijne en warme feestdagen en een voorspoedig 2020 toe.

Groet, Marcel Koers Voorzitter VMTC