Van de voorzitter – februari 2020

Ja, het is inmiddels alweer 2020 en ik hoop dan ook dat iedereen het oude jaar gezond en veilig is doorgekomen. Ik heb tijdens de nieuwjaarsreceptie met diverse mensen gesproken en heb geconstateerd dat dat ook het geval is.

Allereerst wil ik een paar dingen benoemen, neem nu bijvoorbeeld de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) daar is iedereen maar druk mee. Er wordt simpelweg gesteld dat een sportclub, zoals de VMTC, dit snel en correct op de rit heeft. Nu kan ik melden dat het veel meer voeten in de aarde heeft dan wat men ons voor heeft gespiegeld. Remko (aftredend bestuurslid, maar nieuw TC lid) is hier ruim een jaar mee bezig geweest. Hij hield het bestuur uiteraard uitgebreid op de hoogte, en ik vroeg me af en toe af waar gaat het nu eigenlijk over. 

Maar goed, ook dit is inmiddels in goede banen geregeld. Maar het was simpelweg veel werk en het kost ook nog de nodige duiten om het geregeld te krijgen. Maar hij heeft er echt veel tijd in gestoken en verdient daar echt een pluim voor. 

Een ander dingetje is natuurlijk de ritten die we organiseren. De ritten zoals de ZomerAvondRitten zijn zo afhankelijk van diverse factoren, dat we het soms erg moeilijk hebben. Ik probeer hier mee aan te geven dat het vaak moeilijk is om quitte te spelen. Daarom is ook besloten dat leden uiteraard de ritten gratis krijgen, maar dat de koffie is komen te vervallen. De zaalhuur en de bijkomende kosten dwingen ons om het anders te regelen helaas.

Dan nu een veel leuker onderwerp, het jubileum! De VMTC bestaat dit jaar 40 jaar en voor mij is het bijzonder om hierbij betrokken te zijn. De VMTC heeft bij mij een speciaal plekje en dat hoop ik als voorzitter ook naar buiten te kunnen brengen. Het bestuur heeft besloten om het jubileum te vieren in Stroe, en de voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. We hebben de muziek geregeld (ja, er komt een ware DJ!). Ik verklap natuurlijk niet wie, maar dat het goed gaat komen is zeker. Ook de catering hebben we al besproken en geregeld, dus honger leiden is uit den boze.

Het feest zal plaatsvinden in Stroe bij de familie Koers… bij mij dus! Dit simpelweg omdat we ruimte hebben en niet snel tot overlast zijn (of hebben!) van wie of wat dan ook. Als voorzitter vind ik het dan ook wel bijzonder dat een lustrum gevierd wordt bij mij in de tuin.

We gaan als bestuur van alles regelen op de dag zelf, maar zijn daar nog niet helemaal over uit en ook daar willen we de nodige aandacht aan geven. Het feest zal over de hele dag worden uitgesmeerd, dus je kan de motor gerust alvast klaarzetten.

We zullen op de dag een bijzondere rit organiseren, maar die is wel even wat anders dan de normale clubritten. We denken aan een ……. Of misschien een ……. Maar dat is nog niet helemaal zeker

Heb je suggesties om de puntjes in te vullen? Mail dan even naar het bestuur bestuur@vmtc.nl

Wat een verhaal weer hé. Maar het bewijst wel weer dat we als bestuur en als TC hart voor de club hebben. We willen graag zoveel mogelijk de VMTC’ers van dienst zijn, maar we kunnen natuurlijk niet alles helemaal zelf bedenken. Dus, heb je nog een goed idee, stuur dan een mailtje! (Binnenkort openen we een ideeënbus op de site).

Marcel Koers
Voorzitter VMTC