Hoeveel had jij er fout?…

Een 40-tal leden waren aanwezig op de VMTC Algemene Ledenvergadering 2024. Aan de ene kant een aardige opkomst, maar als je je bedenkt dat dit het ‘hoogste bestuursorgaan’ binnen de vereniging is, dan is circa 20% van het aantal leden niet overdreven. Maar, blij zijn met wie er is en bedenken dat het glas half vol is. Het is ook een lastige dag zo voor Valentijnsdag … moet je toch ook de nodige aandacht aan schenken.

Margrieta opent als voorzitter de vergadering en heet eenieder welkom. De agenda wordt vastgesteld en vervolgens de mededelingen. Enfin, de agenda wordt verder afgewerkt. Een verslag schrijven van alle inhoudelijke punten is immers aan de secretaris. Voor wie overigens al vroegtijdig een (voorlopig) verslag wil hebben, kan zich daarvoor melden bij Evert.

In het punt Aftreden en verkiezing van bestuursleden is het wel opportuun om de oproep van het bestuur hier te herhalen. Michiel wil graag stoppen met het penningmeesterschap. Niet omdat het niet leuk is, of omdat het bergen werk is, maar omdat hij tijd te kort komt in zijn privéleven. “Moet je tijd maken”, hoor je dan met enige regelmaat, maar ondanks dat ik als niet onhandig te boek sta, is mij dat nog nooit gelukt. Als iemand een handleiding heeft voor het maken van tijd dan hou ik me warm aanbevolen. Kortom, wie oren heeft naar een leuke functie binnen het bestuur … meld je aan. Opstellen in rotten van 3 alstublieft.

En dan was er nog een heuse quiz: De VMTC VerkeersregelsQuiz. Welk bord geeft de route naar het hysterisch centrum aan en hoe herken je een oversteekplaats voor ganzen? Vooraf geen idee, maar de vragen werden fanatiek beantwoord en een 9-tal aanwezige bikers, of in ieder geval leden, had alle vragen goed. Dat aantal toppers was boven verwachting van de organisatie. Onder de winnaars werd een nieuw T-shirt verloot.

Nieuw T-shirt? Jawel, met een logo op de borst van de VMTC. Tenminste ze moeten nog even gedrukt worden maar dan heb je ook wat! Op de intekenlijst kon je aangeven of je ‘in-bent’ voor zo’n kek kledingstuk. Aangeven of je een polo wil of een T-shirt (of beide) en boter bij de vis afrekenen met een QR-code. En zeg nou zelf… wie wil er nou geen kledingstuk van de VMTC? Als je dat aan hebt, hoor je echt helemaal voor 100% bij de VMTC! Ben nog wel benieuwd wat ik ga ontvangen … op de lijst heb ik 4xl aangegeven maar zijn dat er 4 met de maat XL of is het er eentje? Ach, ik heb nu eenmaal een confectiemaatje en mij staat alles…

Al met al een prima vergadering en goed om elkaar weer even te spreken. Hoop dat het snel mooi weer wordt…

Ton