Van de toercommissie – Februari 2022

Hoi Clubleden,

Jullie zullen wel denken, we horen maar weinig van de toercommissie in deze tijd. Bij deze sorry. Maar nu ga ik proberen om jullie even bij te praten/mailen.

We hebben net de Algemene Ledenvergadering in de Muzenhof achter de rug. De opkomst was 33 leden. Moet wel zeggen, vond het een beetje tegenvallen met een leden aantal van 170 leden. Het was er niet minder gezellig om, maar we hadden wat wisselingen in het bestuur en dan was het misschien leuker geweest met iets meer leden.

Even een korte samenvatting: Marcel onze voorzitter van de afgelopen jaren wordt opgevolgd door Margrieta, de secretaris. Zij op haar beurt wordt opgevolgd door Evert die net nieuw in het bestuur is en door de leden is gekozen om de functie secretaris op zich te nemen. Alex is aftredend en niet herkiesbaar. Bedankt voor jullie tomeloze inzet en sterkte voor de nieuwe luitjes op de nieuwe plekken. 

Trouwens, het deed mij deugd dat ik ook een aantal nieuwe leden zag zitten. We mogen als club niet klagen want we hebben in de Covid-19 tijd ons ledenaantal zien groeien en daar zijn we als club heel blij mee.

Daarom heeft de toercommissie het idee weer in het leven te roepen om te proberen vanaf de VMTC Bijna-Zomertijd-rit op 20 maart tot eind oktober (wintertijd) elke week weer een rit te organiseren. We doen dit via de FF-Uitwaai app om zo de vinger aan de pols te houden. Ook gaan onze landelijke ritten dit jaar weer van start, tenzij de regels veranderen i.v.m. Covid-19. Zie voor de toerkalender onze website. Een aantal ritten staat namelijk al gepland.

Toercommissie
Herman